RAPIȚA ESTE MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ CULTURĂ, MAI MULT DECÂT O SIMPLĂ PRODUCȚIE, RAPIȚA ESTE UN TOT UNITAR!

Rapița are grijă de sol și produce pentru următo- area cultură 600 kg humus, asigurând o fertilitate durabilă a solului. În plus, rapița încetinește sch- imbările climatice datorită capacității mari de fixare a carbonului de 1,700 kg C/ha.
 
Luând în considerare norma de semănat 2,5 – 3 kg/ha și perioada însămânțării - ju- mătatea lunii august și începutul lunii sep- tembrie - rapița sedezvoltă rapid, ajungând să dețină o biomasă impresionantă de 20 -30 t/ha. În plus, plantele bine dezvoltate pot absorbi mai mult de 100 kg/ ha azot, evitând astfel eventuale pierderi de azot.
 
Cultură premergătoare, rapița cre- ște potențialul de producție pentru cultura de grâu de toamnă cu 800 kg/ha, respectiv cu 10%. Această creștere echivalează 941 pâini pe hectar, asigurând astfel hrană pentru 10 persoane pe perioada unui an.
 
Un câmp înflorit de rapiță oferă 36 kg/ha polen și 144 kg/ha nectar pentru albine, care produc 100 kg/ha de miere de rapiță. Această cantitate acoperă consumul a 88 persoane pe durata unui întreg an.
 
Producția internă de rapiță sprijină furnizarea de proteină nemodificată genetic în Europa. Astfel, un hectar de rapiță poate hrăni pe parcursul unui an trei bovine, care produc mai mult de 24,000 litri de lapte, cantitate anuală necesară pentru 461 persoane.
 
Dintr-o producție medie de 3,500 kg/ha se pot obține 1,600 litri de ulei de rapiță și 2,300 kg hrană pentru animale, rapița fiind așadar o sursă importantă de proteină nemodificată genetic.