log

Contact

Marius Cretu


Alina Petrea
Product and Marketing Manager for Rapool Romania


Termenii si conditiile asigurarii


CONDIȚIILE OBLIGATORII DE RESPECTAT PENTRU A SE BENEFICIA DE ASIGURAREA DE RĂSĂRIRE


1. Cantitatea minima cumpărată de dealer (fermier) vă fi de 15 saci rapița pentru minimum 45 de ha. 
2. Perioada de contractare și livrare 01.07.2020 – 30.08.2020
3. Perioada de semănat: 10.08.2020 – 25.09.2020
4. Perioada de informare a nerasariri culturii: 20.10.2020 – 25.10.2020
5. Perioada de verificare a nerasaririi culturii: 25.10.2020 – 05.11.2020
6. Perioada de reverificare de către conducerea Rapool: 30.10.2020 – 15.11.2020
7. Perioada de compensare după distrugerea culturii, după data de 20.11.2020

Pentru respectarea punctelor de mai sus distribuitorii trebuie să aibă în vedere următoarele date:

1. Fermierii care vor beneficia de această asigurare vor fi doar cei care au achiziționat minimum 15 saci de rapița marca Rapool Ring Romania (pentru 45 ha), din hibrizii menționați în lista de preturi din ofertă.

2. Beneficiarii acestei oferte sunt dealerii și fermierii colaboratori ai acestora, care respectă întocmai politica comercială a companiei Rapool Ring România privind asigurarea semințelor împotriva secetei.

3. La contractarea și livrarea semințelor către fermier, dealerul va specifica pe factura și/sau pe avizul de însoțire a mărfii emise de acesta (documente însoțite obligatoriu de semnătură și stampila fermierului respectiv), sola sau parcela conform harții și a documentelor APIA, unde se vor semăna semințele de rapiță achiziționate de către beneficiar. Se va lua în considerare data de livrare de pe aviz precum și solele menționate pe aceste documente. După livrare, distribuitorul vă informa compania Rapool Ring România, prin completarea tabelului nr 1, care cuprinde lista fermierilor care fac parte din acest program. De asemenea, dealerul respectiv va pune la dispoziția fermierului cele două anexe care trebuiesc completate și raportate către SC Rapool Ring România SRL.  

4. Momentul semănatului va fi specificat de fermier printr-un mesaj scris (prin SMS, Whats App sau e-mail) către distribuitorul colaborator și directorul de zona al companiei Rapool Ring Romania. Imediat după informarea acestora, fermierul vă completa Anexa numărul 1 primită de la distribuitor și o vă trimite atât distribuitorului cât și reprezentantului comercial local al companiei producătoare de semințe, Rapool Ring Romania. Nu se vor lua în calcul suprafețele pentru care nu s-a făcut această informare și pentru care Reprezentantul Rapool Ring Romania nu deține Anexa respectivă.

5. În perioada 20.10.2020 – 25.10.2020 fermierii informează în formă scrisă, atât reprezentantul Rapool cât și distribuitorul semințelor de rapiță, despre situația de nerasarire a culturii completand Anexa numărul 2. Se vor lua în considerație numai suprafețele în care semințele de rapiță nu au răsărit deloc sau acelea care au un număr mai mic de 15 plante /mp. La rândul sau, distribuitorul va notifica în scris compania Rapool Ring România despre situatia rapiței comercializate și nerasarite.

6. În perioada 25.10.2020 – 05.11.2020 reprezentanții companiei Rapool Ring Romania împreună cu reprezentanții distribuitorului, vor verifica în teren fiecare suprafață în parte și vor consemna datele din teren într-un proces verbal de constatare semnat de către cele 3 părți implicate (reprezentanții Rapool, distribuitorului și fermierului). 

7. În perioada 30.10.2020 – 15.11.2020, conducerea companiei Rapool (Product managerul, Sales managerul etc.) va verifica prin sondaj în teren exactitatea proceselor verbale întocmite.

8. Toate documentele: Tabelul primit de la Distribuitor, Anexa numărul 1, Anexa numărul 2, Procesul verbal de constatare se vor trimite în original la Departamentul Comercial al companiei Rapool și va sta la baza despăgubirii fermierilor. Lipsa unui document din cele menționate anterior, atrage după sine eliminarea imediata a fermierului din acest program.

9. După verificările din teren și pe baza procesului verbal agreat, se vor decide cantitățile de rapița care vor fi înlocuite.

10. Pentru înlocuirea semințelor de rapița nerasarite, fermierul poate benficia de doua soluții, și anume:
a. înlocuirea semințelor de rapiță cu semințe de floarea-soarelui în raport de 1:1 – un sac de rapiță va fi înlocuit cu un sac de floarea-soarelui din portofoliul Saaten Union România.
b. înlocuirea semințelor de rapiță cu alte semințe de rapiță în raport de 1:1- un sac de rapiță va fi înlocuit cu un sac de rapiță în campania agricolă următoare. 

11. Înlocuirea semințelor de rapiță cu semințele de floarea-soarelui sau rapiță se va face după data de 20 Noiembrie 2020.

12. Fermierii și distribuitorii care intră în acest program au obligativitatea achitării semințelor de rapiță pană la data scadentă, trecută în Lista de Prețuri destinată acestei campanii.

13. Hibridul Visby nu este supus acestei politici comerciale.  

14. Compania Rapool Ring Romania nu este responsabilă pentru tehnologia aplicată de către fermier. În cazul în care fermierul nu respectă toate verigile tehnologice de cultură ale rapiței, nu respectă rotația sau alte elemente de tehnologie, compania Rapool Ring Romania nu are nicio responsabilitate. Întreagă responsabilitate aparține și cade în sarcina fermierului.  

15. Acest program este susținut de Compania Rapool Ring Romania pentru a consolida colaborarea existentă dintre: Rapool Romania, Distribuitor și Fermier.