Competiția Profesioniștii rapiței - tehnologii

Tehnologiile aplicate de fermierii concurenți:

Mickael Babinot a mizat pe hibridul Dalton şi a avut un cost final de 1858,62 lei/ha. Semănatul s-a realizat la o densitate de 55 b.g./mp, o distanţă între rânduri de 50 de cm şi o adâncime de 2 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 120 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Quizalofop-P-etil în doză de 0,8 l/ha. În primăvara acestui an, pe 5 martie, s-a revenit cu un erbicid: s.a. Clopiralid + Picloram + Amiopiralid în doză de 0,2 l/ha. Pe 13 martie s-a fertilizat cu Azotat de Amoniu în doză de 240 kg/ha şi ulterior s-au aplicat două tratamente cu insecticide: pe 30 martie cu s.a. Cipermetrin 0,15 l/ha şi pe 29 aprilie cu s.a. Tiacloprid în doză de 0,3 l/ha.

Fermierul Marian Popescu a semănat hibridul Dalton, iar costul total a fost 1800,82 lei/ha. Densitatea de semănat aleasă a fost de 55 b.g./mp, distanţa între rânduri de 25 de cm şi adâncimea de 2 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 180 kg/ha. iar pe 29 octombrie s-a aplicat un tratament de erbicidare cu s.a. Propaquizafop în doză de 0,8 l/ha. În primăvara acestui an, pe 13 martie, s-a revenit cu o fertilizare cu Sulfat de Amoniu în doză de 200 kg/ha şi ulterior s-au aplicat două tratamente cu insecticide: pe 30 martie cu s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,15 l/ha şi pe 29 aprilie cu s.a. Tiacloprid în doză de 0,3 l/ha.

Fermierul Dragoş Anghelache a semănat hibridul Dariot, cu un cost total de 2501,57 de lei/ha. Densitatea de semănat a fost de 55 b.g./mp, distanţa între rânduri de 30 de cm şi adâncimea de 2,5 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 270 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Quisalofop-p-tefuril în doză de 0,75 l/ha. În primăvara acestui an, pe 13 martie, s-a revenit cu o fertilizare cu Primeo în doză de 200 kg/ha şi ulterior, pe 30 martie, s-au aplicat două tratamente, primul cu insecticid cu s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,15 l/ha şi al doilea cu un foliar – Biostimulator organic în doză de 0,8 l/ha. Pe 29 aprilie s-a intervenit cu un fungicid, s.a. Boscalid + Dimoxistrobin în doză de 0,5 l/ha şi cu două insecticide: s.a. Tiacloprid în doză de 0,3 l/ha şi s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,15 l/ha.

Ionuţ Drugea a ales hibridul Sherpa, iar costul total de producţie a fost de 2833,39 lei/ha. Semănatul s-a realizat la o adâncime de 3 cm, densitatea a fost de 65 b.g./mp, iar distanţa între rânduri de 25 cm. Pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 250 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Fluaziofop-p-butil în doză de 0,80 l/ha. În primăvara acestui an, pe 13 martie, s-a revenit cu o fertilizare cu Azotat de Amoniu în doză de 150 kg/ha. Ulterior, pe 30 martie, s-au aplicat trei tratamente: un fungicid cu s.a. Metconazol + Mepiquat clorură în doză de 1l/ha şi două insecticide cu s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,15 l/ha şi s.a. Acetamiprid în doză de 0,1 l/ha. La începutul lunii aprilie s-a mai realizat o fertilizare cu Azotat de Amoniu în doză de 150 kg/ha. Pe 29 aprilie s-a intervenit cu două insecticide:  s.a. Acetamiprid 0,1 l/ha şi s.a. Deltametrin 0,07 l/ha, cu un fungicid s.a. Fluoprim + Protioconazol în doză de 1 l/ha şi cu un foliar – Foliar mix de rapiţă în doză de 2 l/ha.

Adrian Răureanu a semănat hibridul Dalton, iar costul total s-a ridicat la 2449,25 lei/ha. Densitatea de semănat a fost de 45 b.g./mp, distanţa între rânduri de 25 de cm şi adâncimea de 2,5 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 200 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-au efectuat două tratamente: T1 cu s.a. Propaquizafop în doză de 0,8 l/ha şi T2 cu s.a. Metazaclor + Quinmerac în doză de 2 l/ha. În primăvară, pe 13 martie, s-a fertilizat cu  Azotat de Amoniu, în doză de 200 kg/ha. Pe 30 martie s-au aplicat două tratamente, primul cu un fungicid s.a. Procloroz 1 l/ha, iar cel de al doilea cu un insecticid cu s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,3 l/ha. În aprilie, pe data de 29, s-au mai aplicat două tratamente: un fungicid s.a. Azoxistrobin + Ciproconazol 0,75 l/ha şi un insecticid s.a. Tau-fluvalinat în doză de 0,2 l/ha.

Fermierul Ricardo Luis a optat pentru hibridul Franklin, iar costul de producţie s-a ridicat la 3112,05 lei/ha. Semănatul s-a realizat la o densitate de 45 b.g./mp, o distanţă între rânduri de 15 cm şi o adâncime de 2 cm. S-a aplicat un trament de stimulare a seminţelor şi tot în toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul, s-au aplicat două fertilizări cu TSP în doză de 100 kg/ha, dar şi cu 12:8:16 + 3Mg + 10S + ME în doză de 150 l/ha. Pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Quizalofop-P-etil în doză de 1,25 l/ha. În primăvara acestui an s-a revenit cu fertilizare cu Uree 200 l/ha, pe 13 martie, pentru ca ulterior, pe 30 martie, să se aplice un insecticid cu s.a. Lambda cihalotrin în doză de 0,15 l/ha, precum şi cu un foliar cu Bor în doză de 2 l/ha. Pe data de 29 aprili s-au mai aplicat trei tratamente: un fungicid s.a. Azoxistrobin + Ciproconazol 0,75 l/ha, un insecticid s.a. Tau-fluvalinat în doză de 0,2 l/ha şi un foliar – Foliar mix de rapiţă în doză de 2 l/ha.

Steen Pedersen a ales hibridul Franklin şi costul de producţie a fost de 2347,58 lei/ha. Densitatea de semănat a fost de 50 b.g./mp, distanţa între rânduri de 15 cm şi adâncimea de 2 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 175 kg/ha, dar şi cu K 60 în doză 50 kg/ha. Pe data de 29 octombrie s-au efectuat două tratamente: T1 cu s.a. Metazaclor + Quinmerac în doză de 1,5 l/ha şi T2 cu s.a. Propaquizafop în doză de 0,6 l/ha. În primăvara acestui an, pe 13 martie, s-a fertilizat cu Uree – 220 kg/ha şi ulterior, pe 30 martie, s-au aplicat două tratamente, primul cu fungicid s.a. Tebuconazol în doză de 0,5 l/ha, iar cel de al doilea cu insecticid s.a. Lambda cihalotrin în doză de 0,15 l/ha. Pe 29 aprilie s-a mai intervenit cu un insecticid s.a. Tiacloprid în doză de 0,2 l/ha şi cu un fungicid s.a. Fluopiram + Protioconazol în doză de 0,6 l/ha.

Dan Martin a semănat hibridul Shrek şi costul total de producţie a fost de 1921,97 lei/ha. Semănatul s-a realizat la o adâncime de 3 cm, densitatea fiind de 55 b.g./mp, iar distanţa între rânduri de 37,5 cm. Pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare cu 20:20:20 în doză de 250 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Propaquizafop în doză de 0,8 l/ha. În primăvara acestui an, pe 13 martie, s-a revenit cu o fertilizare cu Sulfat de Amoniu în doză de 150 kg/ha. Ulterior, pe 30 martie s-a aplicat un tratament cu două insecticide cu s.a. Lambda-cihalotrin în doză de 0,20 l/ha şi s.a. Acetamiprid în doză de 0,2 l/ha. Pe 29 aprilie s-a intervenit cu un fungicid cu s.a. Tebuconazol în doză de 0,5 l/ha, dar şi cu un insecticid s.a. Tiacloprid în doză de 0,2 l/ha.

Fermierul Dan Tudose a optat pentru hibridul Franklin, iar costul de producţie a fost de 2448,93 lei/ha. Semănatul s-a realizat la o densitate de 50 b.g./mp, o distanţă între rânduri de 25 cm şi o adâncime de 3 cm. S-a aplicat în toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul o fertilizare cu 15:15:15 în doză de 500 kg/ha. Pe 29 octombrie s-a erbicidat cu s.a. Quizalofop-P-etil în doză de 0,75 l/ha. În primăvara acestui an s-a revenit cu fertilizare cu Azotat de Amoniu în doză de 200 kg/ha, pe 13 martie, pentru ca ulterior, pe 30 martie, să se aplice un insecticid cu s.a. Tiacloprid în doză de 0,3 l/ha. Pe data de 29 aprilie s-au mai aplicat două tratamente cu un fungicid s.a. Boscalid+ Dimoxistrobin 0,50 l/ha şi cu un insecticid s.a. Tiacloprid în doză de 0,2 l/ha.

Adrian Dobre a semănat hibridul Dalton, costul total ridicându-se la 2870,25 lei/ha. Densitatea de semănat a fost de 55 b.g./mp, distanţa între rânduri de 15 cm şi adâncimea de 2,5 cm. În toamna anului trecut, pe 23 sepembrie, odată cu semănatul s-a aplicat o fertilizare DAP în doză de 200 kg/ha, iar pe 29 octombrie s-a efectuat o erbicidare cu s.a. Fluaziofop-p-butil în doză de 1,0 l/ha. Pe 5 noiembrie s-a mai venit cu o erbicitare cu s.a. Etamet-Sulforn metil în doză de 0,25 l/ha şi cu un adjuvant s.a. Alcool Isodecil Etoxilat în doză de 25 l/ha. În primăvară, pe 13 martie s-a fertilizat cu Azotat de Amoniu în doză de 100 kg/ha + 4 kg de uree topită. Pe 30 martie s-au aplicat două tratamente, primul cu insecticid cu s.a. Tiacloprid în doză de 0,3 l/ha, iar al doilea cu un foliar Biostimulator (aminoacizi) în doză de 0,3 l/ha. În aprilie, pe data de 29, s-au mai aplicat cinci tratamente: primele două cu insecticide s.a. Tiacloprid în doză de 0,3l/ha şi s.a. Gama Cihalotrin în doză de 0,1 l/ha, al treilea cu un fungicid s.a. Boscalid + Dimoxistrobin 0,50 l/ha, iar ultimile de fertilizare cu un foliar cu Bor+Sulf în doză 1,5 l/ha, dar şi cu uree tratată cu un inhibitor, 80 kg/ha.

Trofeul “Profesioniştii rapiţei” și podiumul competitiei

La finalul evenimentului, după recoltarea celor 10 loturi, proba cântarului a dat verdictul în privința celei mai bune rentabilități. Evenimentul fiind transmis in Premiera pe pagina oficiala de Facebook Rapool Romania. Fiecare competiție are reguli, iar regula noastră a fost prezența obligatorie în cadrul evenimentului la momentul recoltatului. Astfel că fiecare fermier trebuia să fie prezent sau să trimită un alt reprezentant, iar în cazul în care regula nu era îndeplinită premiul se acordă automat următorului fermier clasat prezent. 

Este important de mentionat ca rentabilitatea cea mai ridicata a fost obtinuta la hibridul Franklin, insa datorita neprezentarii premiul a fost acordat urmatorilor clasati. Astfel ca, fermierii din clasamentul final au fost: Ionuţ Drugea cu hibridul Sherpa si cu o rentabilitate de 2205,04 lei/ha, Mickael Babinot, care a obținut un plus de 1864,66 lei/ha cu hibridul Dalton și Dragoş Anghelache, cu 1811,26 lei/ha care a mizat pe hibridul Dariot.

Felicităm toți fermierii profesioniști care au dat curs provocării competiției ,,Profesioniștii rapiței’’, ediția 2020. Rapool îi consideră cu siguranță pe toți fermierii participanți ca fiind câștigători. În ciuda condițiilor extrem de dificile din acest an care ne-au împiedicat să obținem potențialul maxim al hibrizilor, fiecare fermier a obținut rentabilitate cu tehnologia aplicată!